Aplikuj


Wypełnij formularz

Załącz CV
Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji do pracy, przez International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., adres siedziby: 26- 600 Radom ul. Stanikowskiego 2, jako administratora, w celach realizacji procesu rekrutacji w roku 2022.
Zostałam(łem) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: RODO@itmgroup.pl Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji

Informujemy, że podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 922) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na konkretnie wskazane stanowisko lub dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o treść wyrażonej przez Państwa zgody.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Andrzeja Stanikowskiego 2. Jednocześnie informujemy, że w International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: RODO@itmgroup.pl Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do upływu czasu wskazanego w treści wyrażonej zgody lub do czasu jej cofnięcia.

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji do odbycia praktyki zawodowej, przez International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., adres siedziby: 26-600 Radom ul. Stanikowskiego 2, jako administratora, w celach odbycia praktyki w roku 2022. Zostałam(łem) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: RODO@itmgroup.pl Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb odbycia praktyk

Informujemy, że podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 922) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb odbycia praktyki zawodowej, w oparciu o treść wyrażonej przez Państwa zgody.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych.
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Andrzeja Stanikowskiego 2. Jednocześnie informujemy, że w International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: RODO@itmgroup.pl

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., przez czas odbywania praktyki oraz wypełnienia obowiązków pracodawcy w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji do odbycia stażu zawodowego, przez International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., adres siedziby: 26-600 Radom ul. Stanikowskiego 2, jako administratora, w celach odbycia stażu w roku 2022. Zostałam(łem) poinformowana(y) o prawie dostępu do moich danych oraz możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: RODO@itmgroup.pl Mam świadomość, ze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb realizacji stażu zawodowego

Informujemy, że podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. poz. 922) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji rekrutacji do odbycia stażu zawodowego, w oparciu o treść wyrażonej przez Państwa zgody.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych.

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Andrzeja Stanikowskiego 2. Jednocześnie informujemy, że w International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: RODO@itmgroup.pl

Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., przez czas realizacji procesu rekrutacji na staż.


Do wsparcia naszego zespołu szukamy:


ITM Poland Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Stanikowskiego 2
26-600 Radom
Poland

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Tel: +48 48 36 86 100
Fax: +48 48 36 86 101

APLIKUJ do ITM