Łącz naukę z ciekawą praktyką!

Praktyki


Chcemy, aby pracowali dla nas najlepsi!

Program Praktyk jest dla nas okazją do odkrycia ludzi z potencjałem, którzy w przyszłości będą uczestniczyli w budowaniu naszego sukcesu biznesowego. Program kierujemy do osób, które poważnie myślą o swojej przyszłości, są otwarte na nowe doświadczenia i chcą mieć wpływ na kształtowanie swojej kariery.


Praktyki w naszej firmie to:

 • idealny start w karierę,
 • możliwość zdobycia wiedzy praktycznej w wybranych dziedzinach,
 • szansa do podejmowania nowych wyzwań,
 • możliwość uczestniczenia w bieżących projektach

Praktykanci będą mieli okazję zapoznać się z pracą w danym dziale, brać aktywny udział w codziennej pracy i uczestniczyć w realizowanych projektach. 

 

Program Płatnych Praktyk ITM dla studentów uczelni technicznych

W ITM Poland Sp. z o.o organizowane są płatne praktyki dla studentów stacjonarnych technicznych uczelni wyższych.

Praktykanci wyłaniani są na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzanego w miesiącu maju.

Proces rekrutacji obejmuje:

 • zadania testowe,
 • rozmowę z kandydatem dot. kierunku studiów, wyników w nauce, zainteresowań kandydata w obszarze zagadnień technicznych, technologicznych.

Preferowane kierunki studiów to w szczególności:

 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Automatyka i Robotyka,
 • Elektrotechnika,
 • Mechatronika,
 • Zarządzenie i Inżynieria Produkcji,
 • Logistyka.

O praktyki ubiegać się mogą studenci po zakończeniu nauki na drugim roku I stopnia.

 

W ITM znalazło zatrudnienie wielu praktykantów, którzy uzyskali dostęp do najnowszych technologii oraz mieli szansę podejmować ekscytujące wyzwania.

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie w nowoczesnej firmie, pracować z profesjonalistami w międzynarodowym środowisku i uczyć się od najlepszych – zaaplikuj.


Programy praktyk

Praktyki dla uczniów techników 
odbywają się w działach:
 • Montażu Mechanicznego
 • Montażu Elektrycznego

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie / porozumienie / umowa ze szkoły
Praktyki dla studentów odbywają się w działach:
 • Konstrukcyjnym
 • Automatyki
 • Przygotowania Produkcji
 • Logistyki
 • Zaopatrzenia

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • program praktyk
 • skierowanie / porozumienie z uczelni
APLIKUJ na PRAKTYKĘ

Udostępnij tą ofertę:


Możliwości kariery w ITM


ITM Poland Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Stanikowskiego 2
26-600 Radom
Poland

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Tel: +48 48 36 86 100
Fax: +48 48 36 86 101

APLIKUJ do ITM