Zarządzanie projektami


Podstawą sukcesu ITM w innowacyjności jest bliski kontakt i współpraca z naszymi klientami. W oparciu o ich pomysły, sugestie i doświadczenia jesteśmy w stanie stworzyć maszyny na miarę ich potrzeb. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności pracownicy ITM potrafią sprostać ich wymaganiom.


Sprawowaniem opieki nad wdrażaniem pomysłów klientów w życie zajmują się Kierownicy Projektów.

Kierownik Projektu jest to osoba odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy projektu. Osoba na tym stanowisku zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i wprowadzeniem w życie nowego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia założonego celu.


Kierownik Projektu odpowiada za realizuję obietnic firmy: spełnia oczekiwania klientów przy jednoczesnym utrzymaniu trwałego i rentownego wzrostu.

Praca na stanowisku Kierownika Projektu, w firmie będącej liderem na rynku jest już sama w sobie pasjonująca, a przy tym umożliwia rozwijanie umiejętności związanych z  planowaniem harmonogramu, utrzymywaniem zadowolenia klientów oraz zarządzaniem zmianą.

Praca z klientami i współpracownikami zlokalizowanymi na całym świecie pozwala poszerzać horyzonty, opracowywać nowe sposoby rozwiązywania problemów i rozwijać umiejętność patrzenia na skomplikowane zagadnienia z różnych perspektyw.

Otwarci na współpracę koledzy, niepowtarzalne projekty i światowa działalność ITM dają możliwość zdobywania umiejętności, doświadczenia i rozwoju osobistego.Udostępnij tą ofertę:


Możliwości kariery w ITM

Do wsparcia naszego zespołu szukamy:


ITM Poland Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Stanikowskiego 2
26-600 Radom
Poland

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Tel: +48 48 36 86 100
Fax: +48 48 36 86 101

APLIKUJ do ITM